C#中二维数组如何紧到下拉框

   在C#中定义一个二维数组
   string[,] ar = new string[20,20];
   ar[0,0]="0";
   ar[0,1]="1";
   ar[1,0]="面议";
   ar[1,1]="1500以下";
  如何将这个二维数组紧接到下拉框:
 

阅读更多
文章标签: c# string
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭