js里splice()的用法

var arr = [5, 10, 20] // 0: 5, 1: 10, 2: 20 

arr.splice(1, 2) // 从 1 开始减 2 个数

输出结果:[10, 20] // 减掉的数:10, 20, 从 10 开始减到 20

剩下数组:arr[10]

 

发布了6 篇原创文章 · 获赞 0 · 访问量 6628
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览