django form 验证end_time不小于start_time

django from  验证end_time不小于start_time:

  def clean_end_time(self):
    start_time = self.cleaned_data.get('start_time')
    end_time = self.cleaned_data['end_time']

    if start_time and end_time:
      if end_time <= start_time:
        raise forms.ValidationError("error.")
    return end_time


阅读更多
文章标签: django
个人分类: django
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

django form 验证end_time不小于start_time

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭