CStringList 复制

  Outputlst.RemoveAll();
  for(int   i=0;i<alOutput.GetSize();i++)   
  {   
   Outputlst.AddTail(alOutput.GetAt((POSITION)i));   
  }

阅读更多
个人分类: 问题与总结
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭