№2017謎題~劉光路系列

№2017謎題~劉光路系列
※※※※※※
謎題中的X、Y、Z、T絕對值是1、3、5、7, 這是劉光路先生(天津市武清區),一個謎題答案中的亮點。…… 因此而衍生出的以下謎題,就稱為:№2017謎題~劉光路系列。
※※※※※※
玩法:填入什麼,右邊成立。
※※※※※※
◆範例◆
D=  3, X= -1, Y= -3, Z= 5, T= -7。
[D][ X][Y][ Z][T]
[3][-1][-3][   ][   ]= -1
[3][   ][   ][ 5][-7]=  1

[3][   ][-3][ 5][-7]= -2
[3][-1][   ][   ][   ]=  2

[3][-1][-3][ 5][-7]= -3
[3][   ][   ][   ][   ]=  3

[3][   ][   ][   ][-7]= -4
[3][-1][-3][ 5][   ]=  4

[3][-1][   ][   ][-7]= -5。
[3][   ][-3][ 5][   ]=  5。
※※※※※※
◆謎題A◆
D= -3, X= 1, Y= 3, Z= -5, T= 7。
[D][ X][Y][ Z][T]

[-3][   ][   ][   ][   ]= -1
[-3][   ][   ][   ][   ]=  1

[-3][   ][   ][   ][   ]= -2
[-3][   ][   ][   ][   ]=  2

[-3][   ][   ][   ][   ]= -3
[-3][   ][   ][   ][   ]=  3

[-3][   ][   ][   ][   ]= -4
[-3][   ][   ][   ][   ]=  4

[-3][   ][   ][   ][   ]= -5
[-3][   ][   ][   ][   ]=  5
※※※※※※
◆謎題B◆謎題C◆
D=  8, X=  a, Y=  b, Z=  c, T=  d。
D= -8, X= -a, Y= -b, Z= -c, T=- d。
X,Y,Z,T的絕對值:1,3,5,7。
◆謎題D◆謎題E◆
D=  4, X=  a, Y=  b, Z=  c, T=  d。
D= -4, X= -a, Y= -b, Z= -c, T=- d。
X,Y,Z,T的絕對值:1,3,5,7。
◆謎題F◆謎題G◆
D=  5, X=  a, Y=  b, Z=  c, T=  d。
D= -5, X= -a, Y= -b, Z= -c, T=- d。
X,Y,Z,T的絕對值:1,3,5,7。
◆謎題H◆謎題I◆
D=  1, X=  a, Y=  b, Z=  c, T=  d。
D= -1, X= -a, Y= -b, Z= -c, T=- d。
X,Y,Z,T的絕對值:1,3,5,7。
※※※END※※※

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2145403/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

转载于:http://blog.itpub.net/20489909/viewspace-2145403/

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值