Javascript的荧光字效果

<span id="theText" style="width:100%">
<h1>荧 光 效 果 例 子</h1>
</span>

<script>
<!--
var from = 1;
var to = 4;
var delay = 55; //闪的速度
var glowColor = "lime";//颜色
var i = to;
var j = 0;
textPulseDown();

function textPulseUp()
{
if (!document.all)
return
if (i < to)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + ", Strength=" + i + ")";
i++;
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()',delay);
return 0;
}

if (i = to)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()',delay);
return 0;
}


}

function textPulseDown()
{
if (!document.all)
return
if (i > from)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + ", Strength=" + i + ")";
i--;
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()',delay);
return 0;
}

if (i = from)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()',delay);
return 0;
}
}

//-->
</script>

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

denal

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值