Java学习资料(四)——尚学堂马士兵视频

       最近一直在整理手头上存的Java和Android相关的资料、视频,也有其他的一些相关资料,

都上传到云平台了,就怕哪一天电脑over了,再找这些资料又要废老大劲了,下面也晒给大家,有需要的就去down一下吧。所有资料仅供学习使用。

      尚学堂马士兵Java视频,总共分三个阶段的视频,由于第二阶段,马士兵老师的视频不是太全,这里就没上传,第二阶段改成王勇老师的视频了,具体学习路线可以参照尚学堂Java学习路线

         

这里大概的列出一下:

第一阶段:

 01_J2SE基础及项目

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2509830192&uk=352851318
 02_Oracle

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2511695834&uk=352851318
 03_JDBC+MySQL

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2513051290&uk=352851318
 04_HTML+CSS+JAVASCRIPT

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2514121358&uk=352851318
 05_Servlet+JSP

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2515756751&uk=352851318
 06_BBS

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2517364664&uk=352851318
 shopping

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2518564313&uk=352851318

第二阶段:

DRP分销资源计划_王勇

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2503768818&uk=352851318

Struts+Spring+Hibernate_王勇

spring
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2292934325&uk=352851318
struts
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2296407007&uk=352851318
Hibernate
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2297586407&uk=352851318

第三阶段:

11_UML

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2521705631&uk=352851318
12_OA

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2523990939&uk=352851318
13_CRM

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2525517202&uk=352851318
14_EJB3.0

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2526568451&uk=352851318

 

 

发布了14 篇原创文章 · 获赞 2 · 访问量 2万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览