android有哪四大组件。

2011-06-27         14:29:11 Activity                    :活动。 (重点为其生命周期)                                   Activity是Android程序与用户交互的窗口,是Android构造块中最基  ...

2011-06-27 14:33:00

阅读数 333

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭