AddyLee的专栏

或偷、或抢、或想,反正都是一些有用的小技术,与君共享尔。。。

ARM CPU 简单分类

- ARM7 系列        ARMv4T intruction set   (but ARM7EJ use ARMv5TE)     Core:ARM7TDMI 、 ARM7TDMI-S 、ARM720T 、 ARM7EJ      No MMU       三级流水线 - ARM...

2014-08-13 16:22:43

阅读数 1023

评论数 0

word转pdf后,word中visio图中的文字不显示问题

如下解决方法:希望能帮助大家 图1     在Word中导入的Visio看起来完好无损,但转为Pdf后惨剧就发生了. 图2      不用着急,只要按照下面的步骤就可找回你丢失的文字 图3 图4     保存后再重新转换一次...

2014-08-12 08:38:28

阅读数 13293

评论数 1

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除