response.sendRedirect();重定向报错问题。

        一下午就死这上面了。在一个JSP页面中,用response.sendRedirect();就报错。报错的内容大致如下吧:

  java.lang.IllegalStateException   
  org.apache.coyote.tomcat5.CoyoteResponseFacade.sendRedirect(CoyoteResponseFacade.java:399)  

        网上查了一下,犯这种错误的人真的很多,但是好像没有能给出正确答案的人了。这说时这是一个非常不容易遇到问题,可能带有一定的偶然性。

        后来我还是找到一位仁兄的解答,他在CSDN上的网名应该叫zwf88,在此非常感谢。

        解决办法为,在response.sendRedirect();的下一句加上return;

如下:

 

{
        response.sendRedirect();
        
return;
}

 

 

 

 • 1
  点赞
 • 2
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

gccr

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值