QString 转 BSTR

QString qstr;
BSTR bstr = SysAllocStringLen((OLECHAR*)qstr.unicode(), qstr.length());
BSTR bstr = SysAllocString((OLECHAR*)qstr.unicode());

阅读更多
个人分类: Qt
想对作者说点什么? 我来说一句

VARIANT 到 QString的转换

不错。

feihuadao feihuadao

2015-05-26 11:06:44

阅读数:1327

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭