PHP获取函数的调用者名称
function a() {
    b();
}
  
function b() {
    $backtrace = debug_backtrace();
    array_shift($backtrace);
    var_dump($backtrace);
}
  

a();


输出结果:

array(1) { [0]=> array(4) { ["file"]=> string(32) "D:\xampp\htdocs\Test\test111.php" ["line"]=> int(12) ["function"]=> string(1) "a" ["args"]=> array(0) { } } }

阅读更多
文章标签: php
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

PHP获取函数的调用者名称

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭