delphi的颜色及其效果

本博客转自万一老师。This Blog is from murcielago WanYi's Delphi Blog.

http://www.cnblogs.com/del/archive/2008/02/19/1073568.html

Delphi 中的颜色常量及效果图

颜色名称   颜色效果   Hex HTML
clBlack   $000000 #000000
clMaroon   $000080 #800000
clGreen   $008000 #008000
clOlive   $008080 #808000
clNavy   $800000 #000080
clPurple   $800080 #800080
clTeal   $808000 #008080
clGray   $808080 #808080
clSilver   $C0C0C0 #C0C0C0
clRed   $0000FF #FF0000
clLime   $00FF00 #00FF00
clYellow   $00FFFF #FFFF00
clBlue   $FF0000 #0000FF
clFuchsia   $FF00FF #FF00FF
clAqua   $FFFF00 #00FFFF
clLtGray   $C0C0C0 #C0C0C0
clDkGray   $808080 #808080
clWhite   $FFFFFF #FFFFFF
clMoneyGreen   $C0DCC0 #C0DCC0
clSkyBlue   $F0CAA6 #A6CAF0
clCream   $F0FBFF #FFFBF0
clMedGray   $A4A0A0 #A0A0A4
clWebSnow   $FAFAFF #FFFAFA
clWebFloralWhite   $F0FAFF #FFFAF0
clWebLavenderBlush   $F5F0FF #FFF0F5
clWebOldLace   $E6F5FD #FDF5E6
clWebIvory   $F0FFFF #FFFFF0
clWebCornSilk   $DCF8FF #FFF8DC
clWebBeige   $DCF5F5 #F5F5DC
clWebAntiqueWhite   $D7EBFA #FAEBD7
clWebWheat   $B3DEF5 #F5DEB3
clWebAliceBlue   $FFF8F0 #F0F8FF
clWebGhostWhite   $FFF8F8 #F8F8FF
clWebLavender   $FAE6E6 #E6E6FA
clWebSeashell   $EEF5FF #FFF5EE
clWebLightYellow   $E0FFFF #FFFFE0
clWebPapayaWhip   $D5EFFF #FFEFD5
clWebNavajoWhite   $ADDEFF #FFDEAD
clWebMoccasin   $B5E4FF #FFE4B5
clWebBurlywood   $87B8DE #DEB887
clWebAzure   $FFFFF0 #F0FFFF
clWebMintcream   $FAFFF5 #F5FFFA
clWebHoneydew   $F0FFF0 #F0FFF0
clWebLinen   $E6F0FA #FAF0E6
clWebLemonChiffon   $CDFAFF #FFFACD
clWebBlanchedAlmond   $CDEBFF #FFEBCD
clWebBisque   $C4E4FF #FFE4C4
clWebPeachPuff   $B9DAFF #FFDAB9
clWebTan   $8CB4D2 #D2B48C
clWebYellow   $00FFFF #FFFF00
clWebDarkOrange   $008CFF #FF8C00
clWebRed   $0000FF #FF0000
clWebDarkRed   $00008B #8B0000
clWebMaroon   $000080 #800000
clWebIndianRed   $5C5CCD #CD5C5C
clWebSalmon   $7280FA #FA8072
clWebCoral   $507FFF #FF7F50
clWebGold   $00D7FF #FFD700
clWebTomato   $4763FF #FF6347
clWebCrimson   $3C14DC #DC143C
clWebBrown   $2A2AA5 #A52A2A
clWebChocolate   $1E69D2 #D2691E
clWebSandyBrown   $60A4F4 #F4A460
clWebLightSalmon   $7AA0FF #FFA07A
clWebLightCoral   $8080F0 #F08080
clWebOrange   $00A5FF #FFA500
clWebOrangeRed   $0045FF #FF4500
clWebFirebrick   $2222B2 #B22222
clWebSaddleBrown   $13458B #8B4513
clWebSienna   $2D52A0 #A0522D
clWebPeru   $3F85CD #CD853F
clWebDarkSalmon   $7A96E9 #E9967A
clWebRosyBrown   $8F8FBC #BC8F8F
clWebPaleGoldenrod   $AAE8EE #EEE8AA
clWebLightGoldenrodYellow   $D2FAFA #FAFAD2
clWebOlive   $008080 #808000
clWebForestGreen   $228B22 #228B22
clWebGreenYellow   $2FFFAD #ADFF2F
clWebChartreuse   $00FF7F #7FFF00
clWebLightGreen   $90EE90 #90EE90
clWebAquamarine   $D4FF7F #7FFFD4
clWebSeaGreen   $578B2E #2E8B57
clWebGoldenRod   $20A5DA #DAA520
clWebKhaki   $8CE6F0 #F0E68C
clWebOliveDrab   $238E6B #6B8E23
clWebGreen   $008000 #008000
clWebYellowGreen   $32CD9A #9ACD32
clWebLawnGreen   $00FC7C #7CFC00
clWebPaleGreen   $98FB98 #98FB98
clWebMediumAquamarine   $AACD66 #66CDAA
clWebMediumSeaGreen   $71B33C #3CB371
clWebDarkGoldenRod   $0B86B8 #B8860B
clWebDarkKhaki   $6BB7BD #BDB76B
clWebDarkOliveGreen   $2F6B55 #556B2F
clWebDarkgreen   $006400 #006400
clWebLimeGreen   $32CD32 #32CD32
clWebLime   $00FF00 #00FF00
clWebSpringGreen   $7FFF00 #00FF7F
clWebMediumSpringGreen   $9AFA00 #00FA9A
clWebDarkSeaGreen   $8FBC8F #8FBC8F
clWebLightSeaGreen   $AAB220 #20B2AA
clWebPaleTurquoise   $EEEEAF #AFEEEE
clWebLightCyan   $FFFFE0 #E0FFFF
clWebLightBlue   $E6D8AD #ADD8E6
clWebLightSkyBlue   $FACE87 #87CEFA
clWebCornFlowerBlue   $ED9564 #6495ED
clWebDarkBlue   $8B0000 #00008B
clWebIndigo   $82004B #4B0082
clWebMediumTurquoise   $CCD148 #48D1CC
clWebTurquoise   $D0E040 #40E0D0
clWebCyan   $FFFF00 #00FFFF
clWebAqua   $FFFF00 #00FFFF
clWebPowderBlue   $E6E0B0 #B0E0E6
clWebSkyBlue   $EBCE87 #87CEEB
clWebRoyalBlue   $E16941 #4169E1
clWebMediumBlue   $CD0000 #0000CD
clWebMidnightBlue   $701919 #191970
clWebDarkTurquoise   $D1CE00 #00CED1
clWebCadetBlue   $A09E5F #5F9EA0
clWebDarkCyan   $8B8B00 #008B8B
clWebTeal   $808000 #008080
clWebDeepskyBlue   $FFBF00 #00BFFF
clWebDodgerBlue   $FF901E #1E90FF
clWebBlue   $FF0000 #0000FF
clWebNavy   $800000 #000080
clWebDarkViolet   $D30094 #9400D3
clWebDarkOrchid   $CC3299 #9932CC
clWebMagenta   $FF00FF #FF00FF
clWebFuchsia   $FF00FF #FF00FF
clWebDarkMagenta   $8B008B #8B008B
clWebMediumVioletRed   $8515C7 #C71585
clWebPaleVioletRed   $9370DB #DB7093
clWebBlueViolet   $E22B8A #8A2BE2
clWebMediumOrchid   $D355BA #BA55D3
clWebMediumPurple   $DB7093 #9370DB
clWebPurple   $800080 #800080
clWebDeepPink   $9314FF #FF1493
clWebLightPink   $C1B6FF #FFB6C1
clWebViolet   $EE82EE #EE82EE
clWebOrchid   $D670DA #DA70D6
clWebPlum   $DDA0DD #DDA0DD
clWebThistle   $D8BFD8 #D8BFD8
clWebHotPink   $B469FF #FF69B4
clWebPink   $CBC0FF #FFC0CB
clWebLightSteelBlue   $DEC4B0 #B0C4DE
clWebMediumSlateBlue   $EE687B #7B68EE
clWebLightSlateGray   $998877 #778899
clWebWhite   $FFFFFF #FFFFFF
clWebLightgrey   $D3D3D3 #D3D3D3
clWebGray   $808080 #808080
clWebSteelBlue   $B48246 #4682B4
clWebSlateBlue   $CD5A6A #6A5ACD
clWebSlateGray   $908070 #708090
clWebWhiteSmoke   $F5F5F5 #F5F5F5
clWebSilver   $C0C0C0 #C0C0C0
clWebDimGray   $696969 #696969
clWebMistyRose   $E1E4FF #FFE4E1
clWebDarkSlateBlue   $8B3D48 #483D8B
clWebDarkSlategray   $4F4F2F #2F4F4F
clWebGainsboro   $DCDCDC #DCDCDC
clWebDarkGray   $A9A9A9 #A9A9A9
clWebBlack   $000000 #000000


这个表的制作过程:

第一步, 先从 Delphi 的源文件中提取并替换出下面的文本文件:

clBlack=$000000clMaroon=$000080clGreen=$008000clOlive=$008080clNavy=$800000clPurple=$800080clTeal=$808000clGray=$808080clSilver=$C0C0C0clRed=$0000FFclLime=$00FF00clYellow=$00FFFFclBlue=$FF0000clFuchsia=$FF00FFclAqua=$FFFF00clLtGray=$C0C0C0clDkGray=$808080clWhite=$FFFFFFclMoneyGreen=$C0DCC0clSkyBlue=$F0CAA6clCream=$F0FBFFclMedGray=$A4A0A0clWebSnow=$FAFAFFclWebFloralWhite=$F0FAFFclWebLavenderBlush=$F5F0FFclWebOldLace=$E6F5FDclWebIvory=$F0FFFFclWebCornSilk=$DCF8FFclWebBeige=$DCF5F5clWebAntiqueWhite=$D7EBFAclWebWheat=$B3DEF5clWebAliceBlue=$FFF8F0clWebGhostWhite=$FFF8F8clWebLavender=$FAE6E6clWebSeashell=$EEF5FFclWebLightYellow=$E0FFFFclWebPapayaWhip=$D5EFFFclWebNavajoWhite=$ADDEFFclWebMoccasin=$B5E4FFclWebBurlywood=$87B8DEclWebAzure=$FFFFF0clWebMintcream=$FAFFF5clWebHoneydew=$F0FFF0clWebLinen=$E6F0FAclWebLemonChiffon=$CDFAFFclWebBlanchedAlmond=$CDEBFFclWebBisque=$C4E4FFclWebPeachPuff=$B9DAFFclWebTan=$8CB4D2clWebYellow=$00FFFFclWebDarkOrange=$008CFFclWebRed=$0000FFclWebDarkRed=$00008BclWebMaroon=$000080clWebIndianRed=$5C5CCDclWebSalmon=$7280FAclWebCoral=$507FFFclWebGold=$00D7FFclWebTomato=$4763FFclWebCrimson=$3C14DCclWebBrown=$2A2AA5clWebChocolate=$1E69D2clWebSandyBrown=$60A4F4clWebLightSalmon=$7AA0FFclWebLightCoral=$8080F0clWebOrange=$00A5FFclWebOrangeRed=$0045FFclWebFirebrick=$2222B2clWebSaddleBrown=$13458BclWebSienna=$2D52A0clWebPeru=$3F85CDclWebDarkSalmon=$7A96E9clWebRosyBrown=$8F8FBCclWebPaleGoldenrod=$AAE8EEclWebLightGoldenrodYellow=$D2FAFAclWebOlive=$008080clWebForestGreen=$228B22clWebGreenYellow=$2FFFADclWebChartreuse=$00FF7FclWebLightGreen=$90EE90clWebAquamarine=$D4FF7FclWebSeaGreen=$578B2EclWebGoldenRod=$20A5DAclWebKhaki=$8CE6F0clWebOliveDrab=$238E6BclWebGreen=$008000clWebYellowGreen=$32CD9AclWebLawnGreen=$00FC7CclWebPaleGreen=$98FB98clWebMediumAquamarine=$AACD66clWebMediumSeaGreen=$71B33CclWebDarkGoldenRod=$0B86B8clWebDarkKhaki=$6BB7BDclWebDarkOliveGreen=$2F6B55clWebDarkgreen=$006400clWebLimeGreen=$32CD32clWebLime=$00FF00clWebSpringGreen=$7FFF00clWebMediumSpringGreen=$9AFA00clWebDarkSeaGreen=$8FBC8FclWebLightSeaGreen=$AAB220clWebPaleTurquoise=$EEEEAFclWebLightCyan=$FFFFE0clWebLightBlue=$E6D8ADclWebLightSkyBlue=$FACE87clWebCornFlowerBlue=$ED9564clWebDarkBlue=$8B0000clWebIndigo=$82004BclWebMediumTurquoise=$CCD148clWebTurquoise=$D0E040clWebCyan=$FFFF00clWebAqua=$FFFF00clWebPowderBlue=$E6E0B0clWebSkyBlue=$EBCE87clWebRoyalBlue=$E16941clWebMediumBlue=$CD0000clWebMidnightBlue=$701919clWebDarkTurquoise=$D1CE00clWebCadetBlue=$A09E5FclWebDarkCyan=$8B8B00clWebTeal=$808000clWebDeepskyBlue=$FFBF00clWebDodgerBlue=$FF901EclWebBlue=$FF0000clWebNavy=$800000clWebDarkViolet=$D30094clWebDarkOrchid=$CC3299clWebMagenta=$FF00FFclWebFuchsia=$FF00FFclWebDarkMagenta=$8B008BclWebMediumVioletRed=$8515C7clWebPaleVioletRed=$9370DBclWebBlueViolet=$E22B8AclWebMediumOrchid=$D355BAclWebMediumPurple=$DB7093clWebPurple=$800080clWebDeepPink=$9314FFclWebLightPink=$C1B6FFclWebViolet=$EE82EEclWebOrchid=$D670DAclWebPlum=$DDA0DDclWebThistle=$D8BFD8clWebHotPink=$B469FFclWebPink=$CBC0FFclWebLightSteelBlue=$DEC4B0clWebMediumSlateBlue=$EE687BclWebLightSlateGray=$998877clWebWhite=$FFFFFFclWebLightgrey=$D3D3D3clWebGray=$808080clWebSteelBlue=$B48246clWebSlateBlue=$CD5A6AclWebSlateGray=$908070clWebWhiteSmoke=$F5F5F5clWebSilver=$C0C0C0clWebDimGray=$696969clWebMistyRose=$E1E4FFclWebDarkSlateBlue=$8B3D48clWebDarkSlategray=$4F4F2FclWebGainsboro=$DCDCDCclWebDarkGray=$A9A9A9clWebBlack=$000000


第二步, 写了个小程序:
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

{这是专为这个表写的一个转换函数}
function HexColorToHtmlColor(s: string): string;
var
  i: Integer;
  R,G,B: Byte;
begin
  i := StrToInt(s);
  R := i and $FF;
  G := (i shr 8) and $FF;
  B := (i shr 16) and $FF;
  Result := #35 + Format('%.2x%.2x%.2x',[R,G,B]);
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  List: TStringList;
  i: Integer;
  s1,s2,s3: string;
begin
  List := TStringList.Create;
  List.LoadFromFile('c:\temp\Delphi.txt');

  for i := 0 to List.Count - 1 do
  begin
    s1 := List.Names[i];
    s2 := List.ValueFromIndex[i];
    s3 := HexColorToHtmlColor(s2);
    List[i] := '<tr><td>' + s1 +
      '</td><td style="background-color:' + s3 +
      '"></td><td>' + s2 + '</td><td>' + s3 + '</td></tr>';
  end;

  List.SaveToFile('c:\temp\Html.txt');
  List.Free;
end;

end.
第三步, 添加表头表尾.
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页