ajax的简单应用

var url = "要执行的地址";
var xmlHttp = new ActiveXObject("MicroSoft.xmlHttp");
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send();
阅读更多
文章标签: ajax url
个人分类: Ajax
想对作者说点什么? 我来说一句

ajax简单应用

2007年11月15日 1.45MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭