java 对象与byte[]互转

<span style="font-size:18px;">public static byte[] ObjectToByte(Object obj) {
		byte[] bytes = null;
		try {
			// object to bytearray
			ByteArrayOutputStream bo = new ByteArrayOutputStream();
			ObjectOutputStream oo = new ObjectOutputStream(bo);
			oo.writeObject(obj);

			bytes = bo.toByteArray();

			bo.close();
			oo.close();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return bytes;
	}

	private static Object ByteToObject(byte[] bytes) {
		Object obj = null;
		try {
			// bytearray to object
			ByteArrayInputStream bi = new ByteArrayInputStream(bytes);
			ObjectInputStream oi = new ObjectInputStream(bi);

			obj = oi.readObject();

			bi.close();
			oi.close();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return obj;
	}</span>

阅读更多
文章标签: bytearray
个人分类: java--基础
上一篇android webview
下一篇android webview addJavascriptInterface 安全
想对作者说点什么? 我来说一句

json与java对象互转

2012年06月26日 5KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭