select2回显数据&&select2去除搜索框

select2回显数据:

var _appState = null;
      if (1 == '\${query.applyState}') {
        _appState = '申请中';
      } else if (2 == '\${query.applyState}') {
        _appState = '审核通过';
      } else if (3 == '\${query.applyState}') {
        _appState = '审核拒绝';
      } else {
        _appState = '全部';
      }
      $("#applyState").select2("data", {
        id: '\${query.applyState}',
        text: _appState
      });

select2去除搜索框:

      //去除搜索框
      $("#applyState").select2({
        minimumResultsForSearch: -1
      });
``
 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

我在西边晒太阳

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值