js禁止按回车键时表单自动提交

//键盘enter事件
        document.onkeypress=function(){
    if(event.keyCode==13){
   return false;
}
        }
阅读更多
文章标签: function
个人分类: js
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭