VUE过滤器的使用 vue 时间格式化

版权声明:欢迎大家观看。希望对大家有所帮助。如需转载,请注明出处。谢谢。博主QQ:337081267.欢迎拍砖! https://blog.csdn.net/pyfysf/article/details/82217390

过滤器介绍

官方教程地址:https://cn.vuejs.org/v2/guide/filters.html

过滤器常被用于一些文本格式化
我们可以自定义过滤器,可以实现各种各样的功能。

vue时间格式化

创建Date.js


var dateFormat = {
  padLeftZero: function (str) {
    return ('00' + str).substr(str.length)
  },
  formatDate: function (date, fmt) {
    if (/(y+)/.test(fmt)) {
      fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (date.getFullYear() + '').substr(4 - RegExp.$1.length))
    }
    let o = {
      'M+': date.getMonth() + 1,
      'd+': date.getDate(),
      'h+': date.getHours(),
      'm+': date.getMinutes(),
      's+': date.getSeconds()
    }
    for (let k in o) {
      if (new RegExp(`(${k})`).test(fmt)) {
        let str = o[k] + ''
        fmt = fmt.replace(RegExp.$1, RegExp.$1.length === 1 ? str : this.padLeftZero(str))
      }
    }
    return fmt
  }

}


export default dateFormat;

引入Date.js

  import dateFormat from './assets/js/Date'

创建过滤器

  filters: {
     formatDate(time) {
       let date = new Date(time);
       return dateFormat.formatDate(date, "yyyy.MM.dd");
     }
   },

应用过滤器

  <p>{{item.createDate | formatDate}}</p>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试