SQL2000系统表、存储过程、函数的功能介绍及应用

----系统表-------------------------------------------------------------------------------------- 虽然使用系统存储过程、系统函数与信息架构视图已经可以为我们提供了相当丰富的元数据信息,但是对于某些特殊的...

2010-01-15 13:57:48

阅读数 11

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭