C#一维数组转二维数组

C# 专栏收录该内容
3 篇文章 0 订阅

    public void chuliData(UInt16[] obj)
    {

      UInt16[,] dat = new UInt16[48, 56];
      for (int i = 0; i < 2688; i++)
      {
        dat[i / 56, i % 56] = obj[i];
      }

   

    }

以UInt16[] 为例,转换成二维数组,48行,56列

此为一个方法,处理传来的UInt16[ ]。 

 • 3
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值