MYSQL SQL 不等于

需求

     数据库为MYSQL 利用SQL实现 条件  不等于

 

技术选型

          1       !=

           2      <>

落地代码

          

tc_employee.emp_no <> 'E000000001'
tc_employee.emp_no != 'E000000001'
发布了89 篇原创文章 · 获赞 21 · 访问量 10万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览