linux把文件压缩成.tar.gz的命令

01-.tar格式
解包:[*******]$ tar xvf FileName.tar
打包:[*******]$ tar cvf FileName.tar DirName(注:tar是打包,不是压缩!)
02-.gz格式
解压1:[*******]$ gunzip FileName.gz
解压2:[*******]$ gzip -d FileName.gz
压 缩:[*******]$ gzip FileName

03-.tar.gz格式
解压:[*******]$ tar zxvf FileName.tar.gz
压缩:[*******]$ tar zcvf FileName.tar.gz DirName

04-.bz2格式
解压1:[*******]$ bzip2 -d FileName.bz2
解压2:[*******]$ bunzip2 FileName.bz2
压 缩: [*******]$ bzip2 -z FileName

05-.tar.bz2格式
解压:[*******]$ tar jxvf FileName.tar.bz2
压缩:[*******]$ tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName

06-.bz格式
解压1:[*******]$ bzip2 -d FileName.bz
解压2:[*******]$ bunzip2 FileName.bz

07-.tar.bz格式
解压:[*******]$ tar jxvf FileName.tar.bz

08-.Z格式
解压:[*******]$ uncompress FileName.Z
压缩:[*******]$ compress FileName

09-.tar.Z格式
解压:[*******]$ tar Zxvf FileName.tar.Z
压缩:[*******]$ tar Zcvf FileName.tar.Z DirName

10-.tgz格式
解压:[*******]$ tar zxvf FileName.tgz

11-.tar.tgz格式
解压:[*******]$ tar zxvf FileName.tar.tgz
压缩:[*******]$ tar zcvf FileName.tar.tgz FileName

12-.zip格式
解压:[*******]$ unzip FileName.zip
压缩:[*******]$ zip FileName.zip DirName

13-.lha格式
解压:[*******]$ lha -e FileName.lha
压缩:[*******]$ lha -a FileName.lha FileName

14-.rar格式
解压:[*******]$ rar a FileName.rar
压缩:[*******]$ rar e FileName.rar   
rar请到:下载!
解压后请将rar_static拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量
指定的目录也行):[*******]$ cp rar_static /usr/bin/rar
 • 29
  点赞
 • 66
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 1

打赏作者

傲节

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值