Mysql导入MP3出现错误

已经将mysql允许传入得数据大小改为了100M但是,之后就出现了错误
,希望各位大佬帮忙解决一下。
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '±’“Q*߸…uËÖVŒ·0†wÑ�’”m#síÓ&ûÇn<�“Vv)$–ç‘סy2µÓèrÞ}º_ÛÖ°½Ï;¦NI9:;á.k3¹í ' at line 1
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:936)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:2941)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1623)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:1715)
	at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:3249)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:1268)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1541)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1455)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1440)
	at cn.itnan.bidata.bigData.bigDataTest(bigData.java:36)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:47)
	at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:44)
	at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:271)
	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:70)
	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:50)
	at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238)
	at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236)
	at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53)
	at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229)
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309)
	at org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestReference.run(JUnit4TestReference.java:50)
	at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution.run(TestExecution.java:38)
	at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:459)
	at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:675)
	at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.run(RemoteTestRunner.java:382)
	at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.main(RemoteTestRunner.java:192)


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页