SQLyog数据库激活码

前言:最好不要设置为自动更新

Demo1:

姓     名(Name):ttrar
序 列 号(Code):8d8120df-a5c3-4989-8f47-5afc79c56e7c

Demo2:

姓     名(Name):ttrar
序 列 号(Code):59adfdfe-bcb0-4762-8267-d7fccf16beda

Demo3:

姓     名(Name):ttrar
序 列 号(Code):ec38d297-0543-4679-b098-4baadf91f983

Demo4:

姓     名(Name):ttrar

序 列 号(Code):ccbfc13e-c31d-42ce-8939-3c7e63ed5417

Demo5:

姓     名(Name):ttrar

序 列 号(Code):a56ea5da-f30b-4fb1-8a05-95f346a9b20b

Demo6:

姓     名(Name):ttrar

序 列 号(Code):a0fe8645-3916-45d4-9976-cb6b88fecc6c

Demo7:

姓     名(Name):ttrar

序 列 号(Code):b70d7f66-dac2-4462-bf51-c4e9347da763

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 撸撸猫 设计师:马嘣嘣 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值