swust.oj.303

取模(0303)

Time limit(ms): 1000
Memory limit(kb): 65535
Submission: 1658
Accepted: 534
Accepted
15级卓越班选拔C 16级卓越班选拔C 14级卓越班选拔C 14级卓越班选拔C

给你三个数X(1<=X<=10^100)、Y(1<=Y<=10^8)、Z(1<=Z<=10^4),你能计算出X^Y%Z的值吗?

Description

输入三个如上所描述的数X、Y、Z。多组输入。

Input

输出X^Y%Z的值。

Output

2 3 5
12345 2345 345
123456789123456789 19234321 2341
Sample Input

3
240
1825
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include<string.h>
using namespace std;

int main()
{
	char x[100];
	int y, z;
	while (cin >> x >> y >> z)
	{
		int t = 0;
		for (int i = 0; i < strlen(x); i++)
		{
			t = (t * 10 + x[i] - '0') % z;
		}//我也很迷啊,不知道这里是什么原理
		int ans = 1;
		while (y)
		{
			if (y % 2)
				ans = (ans*t) % z;
			y = y / 2;
			t = (t*t) % z;
		}//快速幂
		cout << ans << endl;
	}
	return 0;
}阅读更多
想对作者说点什么?