js 截取指定字符串之前的内容

JS 专栏收录该内容
61 篇文章 0 订阅
 let name ="14-4"
  if (name.indexOf("-") == -1) {
   this.openNames = [name];
  } else {
   let openIndex = name.match(/(\S*)-/)[1];
   this.openNames = [openIndex];
  }

 

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值