JS手写柯里化

JS手写柯里化

//支持多参数传递
function curry(fn, ...args){
	let len = fn.length;
	args = args || [];
	let _this = this;
	return function(){
		let newArgs = [...args, ...arguments];
		if(newArgs.length < len){
			return curry.call(_this, fn, ...newArgs);
		}else{
			return fn.apply(_this, newArgs);
		}
	}
}

调用

	function add(a, b, c) {
   return a + b + c
  }
  let addMethod = curry(add)

  addMethod(1)(2)(3)
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论

打赏作者

马猴弟弟

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值