JS方法篇:清除所有cookie

		//清空cookie
		function clearCookie() {
			var keys = document.cookie.match(/[^ =;]+(?=\=)/g);
			if (keys) {
				for (var i = keys.length; i--;) {
					document.cookie = keys[i] + '=0;path=/;expires=' + new Date(0).toUTCString();//清除当前域名下的,例如:m.kevis.com
					document.cookie = keys[i] + '=0;path=/;domain=' + document.domain + ';expires=' + new Date(0).toUTCString();//清除当前域名下的,例如 .m.kevis.com
					document.cookie = keys[i] + '=0;path=/;domain=kevis.com;expires=' + new Date(0).toUTCString();//清除一级域名下的或指定的,例如 .kevis.com
				}
			}
			console.log('已清除');
		}
 • 3
  点赞
 • 9
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

染小七

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值