【11】stone

无意中在词典里点到了stone,发现像中文的“石”一样,除了表示石头外,stone也是重量名, 常用来表示体重, 等于14; 有意思的是,stone用于肉类等商品时等于8; 用于干酪时等于16; 麻是32; 玻璃是5; 羊毛是24磅!!可怜的英国人~~

 

于是又搜了一下中国关于“石”的一些度量衡转换,发现也挺乱的:

 

/*-------------------------------*/

 

十斗曰石

 

三十斤为钧,四钧为石

 

黃钟一龠容千二百黍,为十二铢。

 

容千二百黍,合龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛。

 

二锾四两謂之斤。

 

二十四铢曰两,有半曰捷,倍捷曰举,倍举曰,谓之锾。宋咸曰:举三两,锾六两。

 

一曰十黍为絫,十絫为铢。又八铢为锱,二十四铢为两。

 

/*-------------------------------*/

 

我大概照着这个画了个图

 

 

从“石”到“铢”显然有左右两条路线:

左:

1=10=100=1000=10000=12 0000

右:

1=4=120=120X16=120X16X24=46080

 

差不多三倍

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值