listview

public class TestActivity extends FragmentActivity {
/**
* ����ת����ƴ������
*/
private CharacterParser characterParser;
private List<SortModel> sourceDateList;
public static  String[] data = { "未设定", "北京", "天津", "河北", "山西",
        "内蒙古", "辽宁", "吉林", "黑龙江", "上海", "江苏", "浙江", "安徽", "福建", "江西", "山东",
        "河南", "湖北", "湖南", "广东", "广西", "海南", "重庆", "四川", "贵州", "云南", "西藏",
        "陕西", "甘肃", "青海", "宁夏", "新疆", "台湾", "香港", "澳门" };
/**
* ����ƴ��������ListView�����������
*/
private PinyinComparator pinyinComparator;
private ListView listview;


@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_test);

listview = (ListView) findViewById(R.id.listview);
initViews();
}


private void initViews() {

//ʵ��������תƴ����
characterParser = CharacterParser.getInstance();
pinyinComparator = new PinyinComparator();
//ת��Ϊƴ��
//sourceDateList = filledData(getResources().getStringArray(R.array.date));
sourceDateList = filledData(data);
//����a-z
Collections.sort(sourceDateList, pinyinComparator);

}
private List<SortModel> filledData(String[] date) {

List<SortModel> mSortList = new ArrayList<SortModel>();

for(int i=0; i<date.length; i++){
SortModel sortModel = new SortModel();
sortModel.setName(date[i]);
//����ת����ƴ��
String pinyin = characterParser.getSelling(date[i]);
String sortString = pinyin.substring(0, 1).toUpperCase();

// ������ʽ���ж�����ĸ�Ƿ���Ӣ����ĸ
if(sortString.matches("[A-Z]")){
sortModel.setSortLetters(sortString.toUpperCase());
}else{
sortModel.setSortLetters("#");
}
mSortList.add(sortModel);
}
return mSortList;
}
public void click(View v){
Madapter adapter = new Madapter();

listview.setAdapter(adapter);
}

class Madapter extends BaseAdapter{


@Override
public int getCount() {
// TODO Auto-generated method stub
return sourceDateList.size();
}


@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
SortModel sortModel = sourceDateList.get(position);
TextView textView = new TextView(TestActivity.this);
//textView.setText("position"+position);
textView.setText(sortModel.getSortLetters()+"   "+sortModel.getName());

return textView;
}

@Override
public Object getItem(int position) {
// TODO Auto-generated method stub
return null;
}


@Override
public long getItemId(int position) {
// TODO Auto-generated method stub
return 0;
}


}

}


 


22222222222222222222222222

package com.example.ceshi01;


public class SortModel {


private String name;   //��ʾ������
private String sortLetters;  //��ʾ����ƴ��������ĸ

public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public String getSortLetters() {
return sortLetters;
}
public void setSortLetters(String sortLetters) {
this.sortLetters = sortLetters;
}
}

3333333333333333333333333

package com.example.ceshi01;


import java.util.Comparator;


/**
 * 
 * @author xiaanming
 *
 */
public class PinyinComparator implements Comparator<SortModel> {


public int compare(SortModel o1, SortModel o2) {
if (o1.getSortLetters().equals("@")
|| o2.getSortLetters().equals("#")) {
return -1;
} else if (o1.getSortLetters().equals("#")
|| o2.getSortLetters().equals("@")) {
return 1;
} else {
return o1.getSortLetters().compareTo(o2.getSortLetters());
}
}


}


****************************************************

/*
 * Filename CharacterParser.java
 * Company �Ϻ�����-�ֶ��ֹ�˾��
 * @author LuRuihui
 * @version 0.1
 */
package com.example.ceshi01;


/**
 * Java����ת��Ϊƴ��
 * 
 */
public class CharacterParser {
private static int[] pyvalue = new int[] {-20319, -20317, -20304, -20295, -20292, -20283, -20265, -20257, -20242, -20230, -20051, -20036, -20032,
-20026, -20002, -19990, -19986, -19982, -19976, -19805, -19784, -19775, -19774, -19763, -19756, -19751, -19746, -19741, -19739, -19728,
-19725, -19715, -19540, -19531, -19525, -19515, -19500, -19484, -19479, -19467, -19289, -19288, -19281, -19275, -19270, -19263, -19261,
-19249, -19243, -19242, -19238, -19235, -19227, -19224, -19218, -19212, -19038, -19023, -19018, -19006, -19003, -18996, -18977, -18961,
-18952, -18783, -18774, -18773, -18763, -18756, -18741, -18735, -18731, -18722, -18710, -18697, -18696, -18526, -18518, -18501, -18490,
-18478, -18463, -18448, -18447, -18446, -18239, -18237, -18231, -18220, -18211, -18201, -18184, -18183, -18181, -18012, -17997, -17988,
-17970, -17964, -17961, -17950, -17947, -17931, -17928, -17922, -17759, -17752, -17733, -17730, -17721, -17703, -17701, -17697, -17692,
-17683, -17676, -17496, -17487, -17482, -17468, -17454, -17433, -17427, -17417, -17202, -17185, -16983, -16970, -16942, -16915, -16733,
-16708, -16706, -16689, -16664, -16657, -16647, -16474, -16470, -16465, -16459, -16452, -16448, -16433, -16429, -16427, -16423, -16419,
-16412, -16407, -16403, -16401, -16393, -16220, -16216, -16212, -16205, -16202, -16187, -16180, -16171, -16169, -16158, -16155, -15959,
-15958, -15944, -15933, -15920, -15915, -15903, -15889, -15878, -15707, -15701, -15681, -15667, -15661, -15659, -15652, -15640, -15631,
-15625, -15454, -15448, -15436, -15435, -15419, -15416, -15408, -15394, -15385, -15377, -15375, -15369, -15363, -15362, -15183, -15180,
-15165, -15158, -15153, -15150, -15149, -15144, -15143, -15141, -15140, -15139, -15128, -15121, -15119, -15117, -15110, -15109, -14941,
-14937, -14933, -14930, -14929, -14928, -14926, -14922, -14921, -14914, -14908, -14902, -14894, -14889, -14882, -14873, -14871, -14857,
-14678, -14674, -14670, -14668, -14663, -14654, -14645, -14630, -14594, -14429, -14407, -14399, -14384, -14379, -14368, -14355, -14353,
-14345, -14170, -14159, -14151, -14149, -14145, -14140, -14137, -14135, -14125, -14123, -14122, -14112, -14109, -14099, -14097, -14094,
-14092, -14090, -14087, -14083, -13917, -13914, -13910, -13907, -13906, -13905, -13896, -13894, -13878, -13870, -13859, -13847, -13831,
-13658, -13611, -13601, -13406, -13404, -13400, -13398, -13395, -13391, -13387, -13383, -13367, -13359, -13356, -13343, -13340, -13329,
-13326, -13318, -13147, -13138, -13120, -13107, -13096, -13095, -13091, -13076, -13068, -13063, -13060, -12888, -12875, -12871, -12860,
-12858, -12852, -12849, -12838, -12831, -12829, -12812, -12802, -12607, -12597, -12594, -12585, -12556, -12359, -12346, -12320, -12300,
-12120, -12099, -12089, -12074, -12067, -12058, -12039, -11867, -11861, -11847, -11831, -11798, -11781, -11604, -11589, -11536, -11358,
-11340, -11339, -11324, -11303, -11097, -11077, -11067, -11055, -11052, -11045, -11041, -11038, -11024, -11020, -11019, -11018, -11014,
-10838, -10832, -10815, -10800, -10790, -10780, -10764, -10587, -10544, -10533, -10519, -10331, -10329, -10328, -10322, -10315, -10309,
-10307, -10296, -10281, -10274, -10270, -10262, -10260, -10256, -10254};
public static String[] pystr = new String[] {"a", "ai", "an", "ang", "ao", "ba", "bai", "ban", "bang", "bao", "bei", "ben", "beng", "bi", "bian",
"biao", "bie", "bin", "bing", "bo", "bu", "ca", "cai", "can", "cang", "cao", "ce", "ceng", "cha", "chai", "chan", "chang", "chao", "che",
"chen", "cheng", "chi", "chong", "chou", "chu", "chuai", "chuan", "chuang", "chui", "chun", "chuo", "ci", "cong", "cou", "cu", "cuan",
"cui", "cun", "cuo", "da", "dai", "dan", "dang", "dao", "de", "deng", "di", "dian", "diao", "die", "ding", "diu", "dong", "dou", "du",
"duan", "dui", "dun", "duo", "e", "en", "er", "fa", "fan", "fang", "fei", "fen", "feng", "fo", "fou", "fu", "ga", "gai", "gan", "gang",
"gao", "ge", "gei", "gen", "geng", "gong", "gou", "gu", "gua", "guai", "guan", "guang", "gui", "gun", "guo", "ha", "hai", "han", "hang",
"hao", "he", "hei", "hen", "heng", "hong", "hou", "hu", "hua", "huai", "huan", "huang", "hui", "hun", "huo", "ji", "jia", "jian",
"jiang", "jiao", "jie", "jin", "jing", "jiong", "jiu", "ju", "juan", "jue", "jun", "ka", "kai", "kan", "kang", "kao", "ke", "ken",
"keng", "kong", "kou", "ku", "kua", "kuai", "kuan", "kuang", "kui", "kun", "kuo", "la", "lai", "lan", "lang", "lao", "le", "lei", "leng",
"li", "lia", "lian", "liang", "liao", "lie", "lin", "ling", "liu", "long", "lou", "lu", "lv", "luan", "lue", "lun", "luo", "ma", "mai",
"man", "mang", "mao", "me", "mei", "men", "meng", "mi", "mian", "miao", "mie", "min", "ming", "miu", "mo", "mou", "mu", "na", "nai",
"nan", "nang", "nao", "ne", "nei", "nen", "neng", "ni", "nian", "niang", "niao", "nie", "nin", "ning", "niu", "nong", "nu", "nv", "nuan",
"nue", "nuo", "o", "ou", "pa", "pai", "pan", "pang", "pao", "pei", "pen", "peng", "pi", "pian", "piao", "pie", "pin", "ping", "po", "pu",
"qi", "qia", "qian", "qiang", "qiao", "qie", "qin", "qing", "qiong", "qiu", "qu", "quan", "que", "qun", "ran", "rang", "rao", "re",
"ren", "reng", "ri", "rong", "rou", "ru", "ruan", "rui", "run", "ruo", "sa", "sai", "san", "sang", "sao", "se", "sen", "seng", "sha",
"shai", "shan", "shang", "shao", "she", "shen", "sheng", "shi", "shou", "shu", "shua", "shuai", "shuan", "shuang", "shui", "shun",
"shuo", "si", "song", "sou", "su", "suan", "sui", "sun", "suo", "ta", "tai", "tan", "tang", "tao", "te", "teng", "ti", "tian", "tiao",
"tie", "ting", "tong", "tou", "tu", "tuan", "tui", "tun", "tuo", "wa", "wai", "wan", "wang", "wei", "wen", "weng", "wo", "wu", "xi",
"xia", "xian", "xiang", "xiao", "xie", "xin", "xing", "xiong", "xiu", "xu", "xuan", "xue", "xun", "ya", "yan", "yang", "yao", "ye", "yi",
"yin", "ying", "yo", "yong", "you", "yu", "yuan", "yue", "yun", "za", "zai", "zan", "zang", "zao", "ze", "zei", "zen", "zeng", "zha",
"zhai", "zhan", "zhang", "zhao", "zhe", "zhen", "zheng", "zhi", "zhong", "zhou", "zhu", "zhua", "zhuai", "zhuan", "zhuang", "zhui",
"zhun", "zhuo", "zi", "zong", "zou", "zu", "zuan", "zui", "zun", "zuo"};
private StringBuilder buffer;
private String resource;
private static CharacterParser characterParser = new CharacterParser();


public static CharacterParser getInstance() {
return characterParser;
}


public String getResource() {
return resource;
}


public void setResource(String resource) {
this.resource = resource;
}


/** * ����ת��ASCII�� * * @param chs * @return */
private int getChsAscii(String chs) {
int asc = 0;
try {
byte[] bytes = chs.getBytes("gb2312");
if (bytes == null || bytes.length > 2 || bytes.length <= 0) {
throw new RuntimeException("illegal resource string");
}
if (bytes.length == 1) {
asc = bytes[0];
}
if (bytes.length == 2) {
int hightByte = 256 + bytes[0];
int lowByte = 256 + bytes[1];
asc = (256 * hightByte + lowByte) - 256 * 256;
}
} catch (Exception e) {
System.out.println("ERROR:ChineseSpelling.class-getChsAscii(String chs)" + e);
}
return asc;
}


/** * ���ֽ��� * * @param str * @return */
public String convert(String str) {
String result = null;
int ascii = getChsAscii(str);
if (ascii > 0 && ascii < 160) {
result = String.valueOf((char) ascii);
} else {
for (int i = (pyvalue.length - 1); i >= 0; i--) {
if (pyvalue[i] <= ascii) {
result = pystr[i];
break;
}
}
}
return result;
}


/** * ������� * * @param chs * @return */
public String getSelling(String chs) {
String key, value;
buffer = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < chs.length(); i++) {
key = chs.substring(i, i + 1);
if (key.getBytes().length >= 2) {
value = (String) convert(key);
if (value == null) {
value = "unknown";
}
} else {
value = key;
}
buffer.append(value);
}
return buffer.toString();
}


public String getSpelling() {
return this.getSelling(this.getResource());
}


}


http://download.csdn.net/detail/xiaanming/6394377 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值