RGB颜色对照表

RGB颜色值

更完整的呈现点击右侧: 链接地址

实色效果 英文名称 R.G.B 16色 实色效果 英文名称 R.G.B 16色
  Snow 255 250 250 #FFFAFA   PaleTurquoise1 187 255 255 #BBFFFF
  GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF   PaleTurquoise2 174 238 238 #AEEEEE
  WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5   PaleTurquoise3 150 205 205 #96CDCD
  Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC   PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B
  FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0   CadetBlue1 152 245 255 #98F5FF
  OldLace 253 245 230 #FDF5E6   CadetBlue2 142 229 238 #8EE5EE
  Linen 250 240 230 #FAF0E6   CadetBlue3 122 197 205 #7AC5CD
  AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7   CadetBlue4 83 134 139 #53868B
  PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5   Turquoise1 0 245 255 #00F5FF
  BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD   Turquoise2 0 229 238 #00E5EE
  Bisque 255 228 196 #FFE4C4   Turquoise3 0 197 205 #00C5CD
  PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9   Turquoise4 0 134 139 #00868B
  NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD   Cyan1 0 255 255 #00FFFF
  Moccasin 255 228 181 #FFE4B5   Cyan2 0 238 238 #00EEEE
  Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC   Cyan3 0 205 205 #00CDCD
  Ivory 255 255 240 #FFFFF0   Cyan4 0 139 139 #008B8B
  LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD   DarkSlateGray1 151 255 255 #97FFFF
  Seashell 255 245 238 #FFF5EE   DarkSlateGray2 141 238 238 #8DEEEE
  Honeydew 240 255 240 #F0FFF0   DarkSlateGray3 121 205 205 #79CDCD
  MintCream 245 255 250 #F5FFFA   DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B
  Azure 240 255 255 #F0FFFF   Aquamarine1 127 255 212 #7FFFD4
  AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF   Aquamarine2 118 238 198 #76EEC6
  lavender 230 230 250 #E6E6FA   Aquamarine3 102 205 170 #66CDAA
  LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5   Aquamarine4 69 139 116 #458B74
  MistyRose 255 228 225 #FFE4E1   DarkSeaGreen1 193 255 193 #C1FFC1
  White 255 255 255 #FFFFFF   DarkSeaGreen2 180 238 180 #B4EEB4
  Black 0 0 0 #000000   DarkSeaGreen3 155 205 155 #9BCD9B
  DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F   DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69
  DimGrey 105 105 105 #696969   SeaGreen1 84 255 159 #54FF9F
  SlateGrey 112 128 144 #708090   SeaGreen2 78 238 148 #4EEE94
  LightSlateGray 119 136 153 #778899   SeaGreen3 67 205 128 #43CD80
  Grey 190 190 190 #BEBEBE   SeaGreen4 46 139 87 #2E8B57
  LightGray 211 211 211 #D3D3D3   PaleGreen1 154 255 154 #9AFF9A
  MidnightBlue 25 25 112 #191970   PaleGreen2 144 238 144 #90EE90
  NavyBlue 0 0 128 #000080   PaleGreen3 124 205 124 #7CCD7C
  CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED   PaleGreen4 84 139 84 #548B54
  DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B   SpringGreen1 0 255 127 #00FF7F
  SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD   SpringGreen2 0 238 118 #00EE76
  MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE   SpringGreen3 0 205 102 #00CD66
  LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF   SpringGreen4 0 139 69 #008B45
  MediumBlue 0 0 205 #0000CD   Green1 0 255 0 #00FF00
  RoyalBlue 65 105 225 #4169E1   Green2 0 238 0 #00EE00
  Blue 0 0 255 #0000FF   Green3 0 205 0 #00CD00
  DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF   Green4 0 139 0 #008B00
  DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF   Chartreuse1 127 255 0 #7FFF00
  SkyBlue 135 206 235 #87CEEB   Chartreuse2 118 238 0 #76EE00
  LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA   Chartreuse3 102 205 0 #66CD00
  SteelBlue 70 130 180 #4682B4   Chartreuse4 69 139 0 #458B00
  LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE   OliveDrab1 192 255 62 #C0FF3E
  LightBlue 173 216 230 #ADD8E6   OliveDrab2 179 238 58 #B3EE3A
  PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6   OliveDrab3 154 205 50 #9ACD32
  PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE   OliveDrab4 105 139 34 #698B22
  DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1   DarkOliveGreen1 202 255 112 #CAFF70
  MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC   DarkOliveGreen2 188 238 104 #BCEE68
  Turquoise 64 224 208 #40E0D0   DarkOliveGreen3 162 205 90 #A2CD5A
  Cyan 0 255 255 #00FFFF   DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D
  LightCyan 224 255 255 #E0FFFF   Khaki1 255 246 143 #FFF68F
  CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0   Khaki2 238 230 133 #EEE685
  MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA   Khaki3 205 198 115 #CDC673
  Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4   Khaki4 139 134 78 #8B864E
  DarkGreen 0 100 0 #006400   LightGoldenrod1 255 236 139 #FFEC8B
  DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F   LightGoldenrod2 238 220 130 #EEDC82
  DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F   LightGoldenrod3 205 190 112 #CDBE70
  SeaGreen 46 139 87 #2E8B57   LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C
  MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371   LightYellow1 255 255 224 #FFFFE0
  LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA   LightYellow2 238 238 209 #EEEED1
  PaleGreen 152 251 152 #98FB98   LightYellow3 205 205 180 #CDCDB4
  SpringGreen 0 255 127 #00FF7F   LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A
  LawnGreen 124 252 0 #7CFC00   Yellow1 255 255 0 #FFFF00
  Green 0 255 0 #00FF00   Yellow2 238 238 0 #EEEE00
  Chartreuse 127 255 0 #7FFF00   Yellow3 205 205 0 #CDCD00
  MedSpringGreen 0 250 154 #00FA9A   Yellow4 139 139 0 #8B8B00
  GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F   Gold1 255 215 0 #FFD700
  LimeGreen 50 205 50 #32CD32   Gold2 238 201 0 #EEC900
  YellowGreen 154 205 50 #9ACD32   Gold3 205 173 0 #CDAD00
  ForestGreen 34 139 34 #228B22   Gold4 139 117 0 #8B7500
  OliveDrab 107 142 35 #6B8E23   Goldenrod1 255 193 37 #FFC125
  DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B   Goldenrod2 238 180 34 #EEB422
  PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA   Goldenrod3 205 155 29 #CD9B1D
  LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2   Goldenrod4 139 105 20 #8B6914
  LightYellow 255 255 224 #FFFFE0   DarkGoldenrod1 255 185 15 #FFB90F
  Yellow 255 255 0 #FFFF00   DarkGoldenrod2 238 173 14 #EEAD0E
  Gold 255 215 0 #FFD700   DarkGoldenrod3 205 149 12 #CD950C
  LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82   DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B
  goldenrod 218 165 32 #DAA520   RosyBrown1 255 193 193 #FFC1C1
  DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B   RosyBrown2 238 180 180 #EEB4B4
  RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F   RosyBrown3 205 155 155 #CD9B9B
  IndianRed 205 92 92 #CD5C5C   RosyBrown4 139 105 105 #8B6969
  SaddleBrown 139 69 19 #8B4513   IndianRed1 255 106 106 #FF6A6A
  Sienna 160 82 45 #A0522D   IndianRed2 238 99 99 #EE6363
  Peru 205 133 63 #CD853F   IndianRed3 205 85 85 #CD5555
  Burlywood 222 184 135 #DEB887   IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A
  Beige 245 245 220 #F5F5DC   Sienna1 255 130 71 #FF8247
  Wheat 245 222 179 #F5DEB3   Sienna2 238 121 66 #EE7942
  SandyBrown 244 164 96 #F4A460   Sienna3 205 104 57 #CD6839
  Tan 210 180 140 #D2B48C   Sienna4 139 71 38 #8B4726
  Chocolate 210 105 30 #D2691E   Burlywood1 255 211 155 #FFD39B
  Firebrick 178 34 34 #B22222   Burlywood2 238 197 145 #EEC591
  Brown 165 42 42 #A52A2A   Burlywood3 205 170 125 #CDAA7D
  DarkSalmon 233 150 122 #E9967A   Burlywood4 139 115 85 #8B7355
  Salmon 250 128 114 #FA8072   Wheat1 255 231 186 #FFE7BA
  LightSalmon 255 160 122 #FFA07A   Wheat2 238 216 174 #EED8AE
  Orange 255 165 0 #FFA500   Wheat3 205 186 150 #CDBA96
  DarkOrange 255 140 0 #FF8C00   Wheat4 139 126 102 #8B7E66
  Coral 255 127 80 #FF7F50   Tan1 255 165 79 #FFA54F
  LightCoral 240 128 128 #F08080   Tan2 238 154 73 #EE9A49
  Tomato 255 99 71 #FF6347   Tan3 205 133 63 #CD853F
  OrangeRed 255 69 0 #FF4500   Tan4 139 90 43 #8B5A2B
  Red 255 0 0 #FF0000   Chocolate1 255 127 36 #FF7F24
  HotPink 255 105 180 #FF69B4   Chocolate2 238 118 33 #EE7621
  DeepPink 255 20 147 #FF1493   Chocolate3 205 102 29 #CD661D
  Pink 255 192 203 #FFC0CB   Chocolate4 139 69 19 #8B4513
  LightPink 255 182 193 #FFB6C1   Firebrick1 255 48 48 #FF3030
  PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093   Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C
  Maroon 176 48 96 #B03060   Firebrick3 205 38 38 #CD2626
  MediumVioletRed 199 21 133 #C71585   Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A
  VioletRed 208 32 144 #D02090   Brown1 255 64 64 #FF4040
  Magenta 255 0 255 #FF00FF   Brown2 238 59 59 #EE3B3B
  Violet 238 130 238 #EE82EE   Brown3 205 51 51 #CD3333
  Plum 221 160 221 #DDA0DD   Brown4 139 35 35 #8B2323
  Orchid 218 112 214 #DA70D6   Salmon1 255 140 105 #FF8C69
  MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3   Salmon2 238 130 98 #EE8262
  DarkOrchid 153 50 204 #9932CC   Salmon3 205 112 84 #CD7054
  DarkViolet 148 0 211 #9400D3   Salmon4 139 76 57 #8B4C39
  BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2   LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A
  Purple 160 32 240 #A020F0   LightSalmon2 238 149 114 #EE9572
  MediumPurple 147 112 219 #9370DB   LightSalmon3 205 129 98 #CD8162
  Thistle 216 191 216 #D8BFD8   LightSalmon4 139 87 66 #8B5742
  Snow1 255 250 250 #FFFAFA   Orange1 255 165 0 #FFA500
  Snow2 238 233 233 #EEE9E9   Orange2 238 154 0 #EE9A00
  Snow3 205 201 201 #CDC9C9   Orange3 205 133 0 #CD8500
  Snow4 139 137 137 #8B8989   Orange4 139 90 0 #8B5A00
  Seashell1 255 245 238 #FFF5EE   DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00
  Seashell2 238 229 222 #EEE5DE   DarkOrange2 238 118 0 #EE7600
  Seashell3 205 197 191 #CDC5BF   DarkOrange3 205 102 0 #CD6600
  Seashell4 139 134 130 #8B8682   DarkOrange4 139 69 0 #8B4500
  AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB   Coral1 255 114 86 #FF7256
  AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC   Coral2 238 106 80 #EE6A50
  AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0   Coral3 205 91 69 #CD5B45
  AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378   Coral4 139 62 47 #8B3E2F
  Bisque1 255 228 196 #FFE4C4   Tomato1 255 99 71 #FF6347
  Bisque2 238 213 183 #EED5B7   Tomato2 238 92 66 #EE5C42
  Bisque3 205 183 158 #CDB79E   Tomato3 205 79 57 #CD4F39
  Bisque4 139 125 107 #8B7D6B   Tomato4 139 54 38 #8B3626
  PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9   OrangeRed1 255 69 0 #FF4500
  PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD   OrangeRed2 238 64 0 #EE4000
  PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95   OrangeRed3 205 55 0 #CD3700
  PeachPuff4 139 119 101 #8B7765   OrangeRed4 139 37 0 #8B2500
  NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD   Red1 255 0 0 #FF0000
  NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1   Red2 238 0 0 #EE0000
  NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B   Red3 205 0 0 #CD0000
  NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E   Red4 139 0 0 #8B0000
  LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD   DeepPink1 255 20 147 #FF1493
  LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF   DeepPink2 238 18 137 #EE1289
  LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5   DeepPink3 205 16 118 #CD1076
  LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970   DeepPink4 139 10 80 #8B0A50
  Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC   HotPink1 255 110 180 #FF6EB4
  Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD   HotPink2 238 106 167 #EE6AA7
  Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1   HotPink3 205 96 144 #CD6090
  Cornsilk4 139 136 120 #8B8878   HotPink4 139 58 98 #8B3A62
  Ivory1 255 255 240 #FFFFF0   Pink1 255 181 197 #FFB5C5
  Ivory2 238 238 224 #EEEEE0   Pink2 238 169 184 #EEA9B8
  Ivory3 205 205 193 #CDCDC1   Pink3 205 145 158 #CD919E
  Ivory4 139 139 131 #8B8B83   Pink4 139 99 108 #8B636C
  Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0   LightPink1 255 174 185 #FFAEB9
  Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0   LightPink2 238 162 173 #EEA2AD
  Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1   LightPink3 205 140 149 #CD8C95
  Honeydew4 131 139 131 #838B83   LightPink4 139 95 101 #8B5F65
  LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5   PaleVioletRed1 255 130 171 #FF82AB
  LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5   PaleVioletRed2 238 121 159 #EE799F
  LavenderBlush3 205 193 197 #CDC1C5   PaleVioletRed3 205 104 137 #CD6889
  LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386   PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D
  MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1   Maroon1 255 52 179 #FF34B3
  MistyRose2 238 213 210 #EED5D2   Maroon2 238 48 167 #EE30A7
  MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5   Maroon3 205 41 144 #CD2990
  MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B   Maroon4 139 28 98 #8B1C62
  Azure1 240 255 255 #F0FFFF   VioletRed1 255 62 150 #FF3E96
  Azure2 224 238 238 #E0EEEE   VioletRed2 238 58 140 #EE3A8C
  Azure3 193 205 205 #C1CDCD   VioletRed3 205 50 120 #CD3278
  Azure4 131 139 139 #838B8B   VioletRed4 139 34 82 #8B2252
  SlateBlue1 131 111 255 #836FFF   Magenta1 255 0 255 #FF00FF
  SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE   Magenta2 238 0 238 #EE00EE
  SlateBlue3 105 89 205 #6959CD   Magenta3 205 0 205 #CD00CD
  SlateBlue4 71 60 139 #473C8B   Magenta4 139 0 139 #8B008B
  RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF   Orchid1 255 131 250 #FF83FA
  RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE   Orchid2 238 122 233 #EE7AE9
  RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD   Orchid3 205 105 201 #CD69C9
  RoyalBlue4 39 64 139 #27408B   Orchid4 139 71 137 #8B4789
  Blue1 0 0 255 #0000FF   Plum1 255 187 255 #FFBBFF
  Blue2 0 0 238 #0000EE   Plum2 238 174 238 #EEAEEE
  Blue3 0 0 205 #0000CD   Plum3 205 150 205 #CD96CD
  Blue4 0 0 139 #00008B   Plum4 139 102 139 #8B668B
  DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF   MediumOrchid1 224 102 255 #E066FF
  DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE   MediumOrchid2 209 95 238 #D15FEE
  DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD   MediumOrchid3 180 82 205 #B452CD
  DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B   MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B
  SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF   DarkOrchid1 191 62 255 #BF3EFF
  SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE   DarkOrchid2 178 58 238 #B23AEE
  SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD   DarkOrchid3 154 50 205 #9A32CD
  SteelBlue4 54 100 139 #36648B   DarkOrchid4 104 34 139 #68228B
  DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF   Purple1 155 48 255 #9B30FF
  DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE   Purple2 145 44 238 #912CEE
  DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD   Purple3 125 38 205 #7D26CD
  DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B   Purple4 85 26 139 #551A8B
  SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF   MediumPurple1 171 130 255 #AB82FF
  SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE   MediumPurple2 159 121 238 #9F79EE
  SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD   MediumPurple3 137 104 205 #8968CD
  SkyBlue4 74 112 139 #4A708B   MediumPurple4 93 71 139 #5D478B
  LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF   Thistle1 255 225 255 #FFE1FF
  LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE   Thistle2 238 210 238 #EED2EE
  LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD   Thistle3 205 181 205 #CDB5CD
  LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B   Thistle4 139 123 139 #8B7B8B
  SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF   grey11 28 28 28 #1C1C1C
  SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE   grey21 54 54 54 #363636
  SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD   grey31 79 79 79 #4F4F4F
  SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B   grey41 105 105 105 #696969
  LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF   grey51 130 130 130 #828282
  LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE   grey61 156 156 156 #9C9C9C
  LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD   grey71 181 181 181 #B5B5B5
  LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B   gray81 207 207 207 #CFCFCF
  LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF   gray91 232 232 232 #E8E8E8
  LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE   DarkGrey 169 169 169 #A9A9A9
  LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD   DarkBlue 0 0 139 #00008B
  LightBlue4 104 131 139 #68838B   DarkCyan 0 139 139 #008B8B
  LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF   DarkMagenta 139 0 139 #8B008B
  LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE   DarkRed 139 0 0 #8B0000
  LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD  
  LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B   LightGreen 144 238 144 #90EE90

相关链接:

http://www.ostools.net/commons?type=3

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值