Matlab数学手册

http://www.elecfans.com/ 电子发烧友 http://bbs.elecfans.com 中国电子技术论坛
目录
第1 章 矩阵及其基本运算........................................................................................................... 8
1.1 矩阵的表示...................................................................................................................... 8
1.1.1 数值矩阵的生成................................................................................................... 8
1.1.2 符号矩阵的生成................................................................................................... 9
1.1.3 大矩阵的生成..................................................................................................... 10
1.1.4 多维数组的创建................................................................................................. 10
参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值