java 每行输出10个数_java编程100~200间所有素数的输出,要求每行限定10个数字(<---如何实现呢?)...

class PrimeNumber{

int i,j; //成员变量

int k=1;

//计数

int count = 0;

public void Prime()//方法

{

for(i=101;i<=200;i++)

{

for(j=2;j

{

if(i%j==0){

break;

}else{

System.out.print(" "+i);

//*******更改代码部分**************

count++;

//进行判断

if(count == 10){

System.out.println("\n");

count = 0;

}

//*********************

break;

}

}

}

}

}

public class PrimeTestDrive{

public static void main(String[] args)

{

PrimeNumber p=new PrimeNumber();

p.Prime();

}

}

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论

打赏作者

Gitaco

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值