linux ip 清空,Linux如何清空所有iptables规则

linux下清空iptables规则具体方法如下:

iptables -t nat -F

iptables -t nat -X

iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT

iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT

iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT

iptables -t mangle -F

iptables -t mangle -X

iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT

iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT

iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT

iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT

iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT

iptables -F

iptables -X

iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -P INPUT ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -t raw -F

iptables -t raw -X

iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT

iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT

通过上本文的代码,我们可以清楚的知道了linux下清空所有iptables规则的方法,希望对大家有所帮助!

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
©️2021 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值