element 下拉框过滤 和tree过滤

下拉框
<template>
 <el-select v-model="value" filterable placeholder="请选择">
  <el-option
   v-for="item in options"
   :key="item.value"
   :label="item.label"
   :value="item.value">
  </el-option>
 </el-select>
</template>

上面这种会直接通过filterabel直接过滤,另外就是添加方法
<template>
 <el-select v-model="value" :filter-method="selectfilter"  placeholder="请选择">
  <el-option
   v-for="item in options"
   :key="item.value"
   :label="item.label"
   :value="item.value">
  </el-option>
 </el-select>
</template>

data(){
selectfilter:'',
}
method:{
		selectfilter(val){
			this.value =val;
		if(val){
			this.options =this.optionsCopy.filter((item)=>{
				if(!! item.label.indexOf(val)||!! item.label.toUpperCase().indexOf(val.toUpperCase())){
					return trure;
				}
				})
		}else{
				this.options= this.optionsCopy;
		}

<el-input
 placeholder="输入关键字进行过滤"
 v-model="filterText">
</el-input>

<el-tree
 class="filter-tree"
 :data="data"
 :props="defaultProps"
 default-expand-all
 :filter-node-method="filterNode"
 ref="tree">
</el-tree>

<script>
 export default {
  watch: {//输入框监听tree的过滤字段
   filterText(val) {
    this.$refs.tree.filter(val);
   }
  },

  methods: {
   filterNode(value, data) { //这里是找到过滤字段的下标
    if (!value) return true;
    return data.label.indexOf(value) !== -1;
   }
  },
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:上身试试 返回首页