phpMyAdmin - 2.11.0设置

             作者:易庆华 (yqh2648)              嘉怡工作室(湖南省岳阳县荣家湾镇城南村三组)    QQ:105218288             刚从网上下了一个phpMyAdmin - 2.11.0,好久没有更新这个软件了,还是免费的好呀!想下就下,想用就用!这个版本与以前的有些不同了,稳定性与可靠性,安全性都加强了,比较好用,更何况支持中文!本
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页