JavaScript下拉选择框实现省市区选择

代码如下:

HTML部分:

<div id="box1">

        <br>

        <p style="font-size: 25px;">请选择所在地区:</p>

        <label>

            省份:

            <select name="" id="s1">

                <option value="">--请选择--</option>

                <option value="北京市">北京市</option>

                <option value="上海市">上海市</option>

                <option value="湖南省">湖南省</option>

                <option value="陕西省">陕西省</option>

            </select>

        </label>

        <label>

            城市:

            <select name="" id="s2">

                <option value="">--请选择--</option>

            </select>

        </label>

    </div>

    <script type="text/javascript" src="js文件路径"></script>

</body>

JavaScript部分:

var city= [

    ["--请选择--"],

    ["海淀区","朝阳区","东城区","西城区"],

    ["黄浦区","徐汇区","嘉定区","普陀区"],

    ["长沙市","湘潭市","株洲市","岳阳市"],

    ["西安市","咸阳市","铜川市","延安市"]

];

var s1 = document.getElementById("s1");

var s2 = document.getElementById("s2");

s1.onchange = function(){
   

    s2.length = 1;

    console.log(this.selectedIndex);

    var index = this.selectedIndex;

    var a = city[index];

    for(var i = 0;i < a.length;i++){

        var option = new Option();
       

        option.value = a[i];

        option.innerHTML = a[i];

        console.log(a[i]);

        s2.appendChild(option);


    }

 
}

浏览器效果如下:

ps:这种方法只需要将第二级下拉列表内容放入数组中。

 

 • 4
  点赞
 • 12
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

非早起选手

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值