gitlab to github 迁移

# 下载旧镜像
git clone --mirror https://git.huanleguang.com/ai-dl/mnn_pc_demo
# 进入旧镜像
cd mnn_pc_demo.git/
# 链接新镜像
git push --no-verify --mirror git@gh.bbbb.com:mario/my-repo.git
# 设定远程地址
git remote set-url --push origin git@gh.bbbb.com:mario/my-repo.git 

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师: 上身试试
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读