php二维数组去重

1、先来看一下需要处理的二位数组$arr

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => 6
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => 7
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => 5
      [1] => 6
      [2] => 14
      [3] => 28
    )

)

2、把二维数组转为一维数组

$result = array_reduce($arr, 'array_merge', array());

看一下结果

Array
(
  [0] => 5
  [1] => 6
  [2] => 5
  [3] => 5
  [4] => 7
  [5] => 5
  [6] => 6
  [7] => 14
  [8] => 28
)

3、用数组函数去掉重复的值

$data = array_unique($result);
Array
(
  [0] => 5
  [1] => 6
  [4] => 7
  [7] => 14
  [8] => 28
)

完成!

如有更简便方法,请多指教!阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页