amnotsuperior的专栏

记录 经历的的 点点滴滴。 随时参考

phpcms 动态调用 图片


<div id="list_main" class="mg10">
	<div class="fl bd1">
		{pc:content action="lists" catid="$catid" num="12" order="listorder ASC,id DESC" page="$page"}
			{loop $data $v}
				<div class="mg5">
					<div class="ds_inblock"><a href="{$v[url]}"><img src="{$v[thumb]}" height="116px" width="164px" /></a></div>
					<div class="leftm_r ds_inblock">
						<a href="{$v[url]}" title="{$v[title]}" ><h3 class="font_2 mg5">{$v[title]}</h3></a>
						<p class="font_1">
							<b class="more_2">【内容导读】</b>{str_cut($v[description],360)}
							<a class="more_2" title="{$v[title]}" href="{$v[url]}">【详情】 </a>
						</p>
					</div>
				</div>
				<div class="hr_dash mg20" ></div>
			{/loop}
		{/pc}
		<div id="pages" class="mg10">{$pages}</div>
	</div>
	{template "content","right2"}
</div>


阅读更多
个人分类: phpcms
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭