cabbage2008的专栏

欢迎大家积极评论,博主会尽可能回答,共同学习,共同提高。

x265-1.8版本-common/cudata.h注释

x265-1.8版本-common/cudata.h注释

2016-01-29 21:14:10

阅读数:11848

评论数:18

x265-1.8版本-x265.h代码注释

x265-1.8版本-x265.h代码注释

2016-01-29 20:30:01

阅读数:13546

评论数:12

x265-1.7版本-common/frame.h注释

x265-1.7版本-common/frame.h注释

2016-01-22 22:01:25

阅读数:11680

评论数:30

x265-1.8版本-common/slice.h注释

x265-1.8版本-common/slice.h注释

2016-01-30 21:27:40

阅读数:11079

评论数:0

x265-1.8版本-common/slice.cpp注释

x265-1.8版本-common/slice.cpp注释

2016-01-30 21:24:37

阅读数:10486

评论数:0

x265-1.8版本-common/scalinglist.h注释

x265-1.8版本-common/scalinglist.h注释

2016-01-30 21:22:38

阅读数:10592

评论数:0

x265-1.8版本-common/scalinglist.cpp注释

x265-1.8版本-common/scalinglist.cpp注释

2016-01-30 21:19:51

阅读数:10611

评论数:0

x265-1.8版本-common/predict.h注释

x265-1.8版本-common/predict.h注释

2016-01-30 21:17:38

阅读数:11019

评论数:2

x265-1.8版本-common/pixel.cpp注释

x265-1.8版本-common/pixel.cpp注释

2016-01-30 21:15:29

阅读数:10942

评论数:0

x265-1.8版本-common/picyuv.h注释

x265-1.8版本-common/picyuv.h注释

2016-01-30 21:14:05

阅读数:10768

评论数:0

x265-1.8版本-common/piclist.h注释

x265-1.8版本-common/piclist.h注释

2016-01-30 21:12:03

阅读数:10611

评论数:0

x265-1.8版本-common/piclist.cpp注释

x265-1.8版本-common/piclist.cpp注释

2016-01-30 21:10:41

阅读数:10618

评论数:0

x265-1.8版本-common/lowres.h注释

x265-1.8版本-common/lowres.h注释

2016-01-30 21:08:05

阅读数:10858

评论数:0

x265-1.8版本-common/lowres.cpp注释

x265-1.8版本-common/lowres.cpp注释

2016-01-30 21:04:31

阅读数:10684

评论数:0

x265-1.8版本-common/ipfilter.cpp注释

x265-1.8版本-common/ipfilter.cpp注释

2016-01-30 21:02:50

阅读数:10740

评论数:0

x265-1.8版本-common/intrapred.cpp注释

x265-1.8版本-common/intrapred.cpp注释

2016-01-30 21:00:56

阅读数:10997

评论数:14

HLS科普6 播放列表标签-基本标签

本文例举的基本标签,在所有的播放列表中都适用,无论其是否为主播放列表。 1. EXTM3U 此标签,表示该文件为一个扩展的M3U文件,俗称M3U8文件。它必须出现在文件的第一行起始文章 样例:#EXTM3U 2. EXT-X-VERSION EXT-X-VERSION标签指...

2016-01-29 23:13:09

阅读数:419

评论数:0

x265-1.8版本-common/framedata.h注释

x265-1.8版本-common/framedata.h注释

2016-01-29 21:23:46

阅读数:10884

评论数:1

x265-1.8版本-common/framedata.cpp注释

x265-1.8版本-common/framedata.cpp注释

2016-01-29 21:18:36

阅读数:10444

评论数:0

x265-1.8版本-common/dct.cpp注释

x265-1.8版本-common/dct.cpp注释

2016-01-29 21:16:05

阅读数:10862

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除