Zero'Coffee

咖啡总有点苦涩,而苦涩之中却韵育着甜美!人生就象一杯咖啡,在苦涩的途中亦有无限的甜蜜等待着去品尝;人生的意义不在于会得到什么,而在于人生旅途中将体验到什么!好好享受人生吧,从零度开始,从Java开始!...

今天看到了一篇很好的古文,感触很深,贴上来供大家共勉!!

天之道,利而不害。圣人之道,为而不争。信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攮臂而仍之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。失礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此。

 

                                 ——《道德经》

阅读更多
个人分类: SoftWare Life
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭