SQL Server 2000安装错误“安装配置服务器失败”解决方法
解决方法:删除“证书服务”。  
   
  (1)         打开“控制面板”->“添加或删除程序”->“添加/删除Windows组件”  
   
  (2)         在打开的窗口中,把“证书服务”前面的勾去掉,如下图所示:  
   
  (3)         点击下一步,直至完成。  
   
  重新安装SQL   Server   2000。  
阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

SQL Server 2000安装错误“安装配置服务器失败”解决方法

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭