JavaScript清空数组的三种方法

1、用“length”清除

        用length方法可以很轻松地清空数组,代码示例:

var arr = [1,2,3];
console.log(arr);
arr.length = 0;
console.log(arr);

结果如下:

2、用“splice”清除

splice() 方法向/从数组中添加/删除项目,然后返回被删除的项目

 

 var arr = [1,2,3];
console.log(arr);
arr.splice(0);
console.log(arr);

结果如下:

3、用“[]”清除

var arr = [1 ,2 ,3];

console.log(arr);

arr = []; 

console.log(arr);

 

结果如下:

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字50 设计师:CSDN官方博客 返回首页