life is wonderful

世界上并没有完美的程序,但我们并不因此而沮丧,因为写程序本来就是一个不断追求完美的过程。...

网络管理技术(二)

五 ,常见的网络故障及其处理          (1)常见网络故障          1主机故障          2网络设备故障          3通信线路故障          4软件系统故障          5网络拥塞与拒绝服务          (2)网络故障的检测与处理       ...

2015-09-12 14:41:43

阅读数:968

评论数:0

网络管理技术(一)

一,网络管理的基本知识           (1)网络管理的基本概念           网络管理系统一般有管理进程,被管对象,代理进程,管理信息库和网络管理协议五部分组成。          1管理进程:也称管理站,是网络管理的主动实体。          2被管对象:网络上的软硬件设施    ...

2015-09-02 07:38:45

阅读数:2192

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除