ubuntu 环境速度安装

apt-get install mysql-client mysql-server

apt-get install apache2

apt-get install php5 libapache2-mod-php5

 apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick

php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5

-common phpmyadmin

发布了39 篇原创文章 · 获赞 5 · 访问量 13万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览