pdu中的时间解码

短信息中心的时间标签

一共7位

分别是

    年   月   日   小时   分钟   秒    时区

    40     90    02      70       03      75     00

把每对16进制数对调

就是:

04年09月20日7点30分57秒

 

 

阅读更多
个人分类: 移动开发
想对作者说点什么? 我来说一句

PDU短信编码解析大师 VER 1.55

2006年11月07日 1000KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭