Herr Apfel的专栏

玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者,建国君民,教学为先。...

一个字符串反转的方法

public String revese(String s)
{
    StringBuffer sb=new StringBuffer();
    for(int i=s.length()-1;i>=0;i--)
    {
      sb.append(s.charAt(i));
    }
    return sb.toString();
}

阅读更多
文章标签: string
个人分类: JAVA
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

一个字符串反转的方法

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭