java split()方法的一点小问题

用split()将字符串分割成数组,数组长度问题:
String a = "";
String[] b = a.split(",");
b.length为 1;
*
String a = "c";
String[] b = a.split(",");
b.length为 1;
**
String a = "c,,,";
String[] b = a.split(",");
b.length为 1;
***
String a = "c,,c";
String[] b = a.split(",");
b.length为 3;
****
String a = ",";
String[] b = a.split(",");
b.length为 0;

一开始觉得挺奇怪的,其实就是这样,以逗号分割,逗号本身是做为标记。要认清这一点!

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

isle_t

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值