STM32编程中,float转u32和u32转float的方法

1、float转u32的方法

u32 FloatToU32(float dat)
{
	u8 buf[4];
	
	buf[0] = ((u8*)&dat)[0];
	buf[1] = ((u8*)&dat)[1];
	buf[2] = ((u8*)&dat)[2];
	buf[3] = ((u8*)&dat)[3];
	
	return (buf[0] << 24) + (buf[1] << 16) + (buf[2] << 8) + buf[3];
}

2、u32转float的方法

float U32ToFloat(u32 dat)
{
	u8 buf[4];
	
	buf[0] = dat >> 24;
	buf[1] = dat >> 16;
	buf[2] = dat >> 8;
	buf[3] = dat & 0xff;
	
	return *((float*)buf);
}
 • 2
  点赞
 • 8
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 2

打赏作者

fsnonlyone楠

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值